Wedstrijdvoorwaarden Nordic

Artikel 1 – Principe
Nordic organiseert een online wedstrijd waarbij deelnemers deelname kans maken op een reisbudget bij Nordic van €2500 en een voucher t.w.v. €250 van Bever. Deelnemen aan de wedstrijd kan via de website van Nordic Nederland en Bever. Deelname is mogelijk door toestemming te geven voor de inschrijving van het opgegeven e-mailadres voor de nieuwsbrieven van Nordic en Bever.

Artikel 2 – Wie kan deelnemen
Aan onze wedstrijden mogen alle meerderjarigen deelnemen met uitzondering van de personeelsleden van de Nordic Collection en Bever.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. Nordic houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te gaan, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Nordic opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname deze voorwaarden aanvaard te hebben.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Elke persoon mag slechts met één e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders bepaald in de specifieke voorwaarden.

Artikel 3 – Termijn
De wedstrijd start op woensdag 9 mei en eindigt op zondag 12 juni 23.59u.

Artikel 4 – Wedstrijd
Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de volgende gegevens worden ingevuld:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Akkoord voor privacy beleid Bever en Nordic

Artikel 5 – Bepaling winnaar
Er is slechts één winnaar. De winnaar wordt gekozen uit alle deelnemers, via Nordic en Bever samen. De winnaar wordt onafhankelijk gekozen via https://www.naamloting.nl/.

Artikel 6 – Bekendmaking winnaar
De winnaar van de wedstrijd zal bekendgemaakt worden in de week van 13 juni:
• Er wordt een Facebookpost geplaatst op de Facebookpagina van Nordic Nederland
• Er wordt een mail gestuurd naar de winnende deelnemer

Artikel 7 – De persoonsgebonden prijs
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Het reisbudget kan één keer worden gebruikt, bij een mogelijk restantbedrag komt het restant te vervallen. Het reisbudget is geldig tot één jaar na uitgifte.

Artikel 8 – Reglementswijzigingen
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.

Artikel 9 – Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het Nordic team, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar [email protected].

Artikel 10 – Privacy
Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles over in ons privacybeleid en in het privacybeleid van Bever.

Artikel 11 – Contact
Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Anne Valkenburg via: [email protected]

Op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws, bergen inspiratie en
ontdek als eerste onze aanbiedingen in jouw mailbox