Artikel 1 – Principe
Nordic organiseert een online wedstrijd waarbij deelnemers na het beantwoorden van een wedstrijdvraag kans maken op een gesigneerd exemplaar van ‘Durf dromen’ ter waarde van € 22.99. Deelnemen aan de wedstrijd kan via de website van Nordic.

Artikel 2 – Wie kan deelnemen
Aan onze wedstrijden mogen alle meerderjarigen deelnemen met uitzondering van de personeelsleden van de Nordic Collection en Bever.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. Nordic houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te gaan, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Nordic opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname deze voorwaarden aanvaard te hebben.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Elke persoon mag slechts met één e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen, tenzij anders bepaald in de specifieke voorwaarden.

Artikel 3 – Termijn
De wedstrijd start op woensdag 5 juni 2022 en eindigt op woensdag 29 juni 2022.

Artikel 4 – Wedstrijd
Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de volgende gegevens worden ingevuld:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Wedstrijdvraag
  • Schiftingsvraag
  • Akkoord voor privacybeleid

Artikel 5 – Bepaling winnaar
Er zijn 10 winnaars, elke winnaar ontvangt een gesigneerd boek ‘Durf dromen’ ter waarde van € 22.99. De winnaars worden gekozen uit alle deelnemers die de wedstrijdvraag juist beantwoord hebben. Uit alle deelnemers met een juist antwoord op de wedstrijdvraag kiezen we tien winnaars: de personen die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderd hebben zijn de winnaars van de wedstrijd. Als er meerdere personen met hetzelfde antwoord op de schiftingsvraag zijn, zal degene die het antwoord als eerste heeft ingestuurd winnen.

Artikel 6 – Bekendmaking winnaar

De winnaars van de wedstrijd zullen bekend gemaakt worden eind juni 2022 op de volgende manieren:

  • Er wordt een Facebookpost geplaatst op de Facebookpagina van Nordic
  • Er wordt een mail gestuurd naar alle deelnemers die hiervoor toestemming gegeven hebben met de bekendmaking van de winnaars

Artikel 7 – De persoonsgebonden prijs
De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

Artikel 8 – Reglementswijzigingen
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.

Artikel 9 – Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het Nordic team, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar [email protected].

Artikel 10 – Privacy
Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles over in ons privacybeleid.

Artikel 11 – Contact
Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Anne Valkenburg via: [email protected]

Op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws, bergen inspiratie en
ontdek als eerste onze aanbiedingen in jouw mailbox