Maandelijkse Instagramwedstrijd

#TravelWithNordic

Maandelijkse Instagramwedstrijd

#TravelWithNordic

Omdat wij graag meegenieten tijdens jullie reizen naar het Hoge Noorden, volgen we jullie avonturen graag via Instagram. Deel jouw foto’s met #TravelWithNordic en maak maandelijks kans op een leuke prijs! Het is belangrijk dat je de foto’s deelt op een openbaar profiel, zodat wij weg kunnen dromen bij jouw mooiste vakantiefoto’s.

Actievoorwaarden

Artikel 1 – Principe

Nordic organiseert een online fotowedstrijd via Instagram. Deelnemers maken, door een foto te delen op hun persoonlijke Instagramacccount, kans om een reisgadget te winnen. Dit gadget wordt op voorhand bepaald en meegedeeld.

Artikel 2 – Deelnemingsvoorwaarden

Alle mensen, die op het Belgisch of Nederlands grondgebied wonen en die over een correct geregistreerd Instagramaccount beschikken, kunnen deelnemen aan deze maandelijkse fotowedstrijd. Dit met uitzondering van de personeelsleden van Nordic, XTN en Galtic.

Minderjarigen mogen deelnemen aan deze wedstrijd mits voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat deze dergelijke toestemming verkregen heeft. Nordic houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te gaan, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Nordic opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben.

Artikel 3 – Termijn

De wedstrijd zal maandelijks doorgaan, vanaf maart 2021. Indien we, om welke reden ook, onze maandelijkse wedstrijd willen afschaffen, zal dit op voorhand meegedeeld worden.

Deelnemers dienen de foto in te dienen tussen de 1ste van de huidige maand en de 30ste van diezelfde maand. De termijn van de wedstrijd bedraagt dus één maand, en deze wordt telkens herhaald.

Artikel 4 – Wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan met een persoonlijk Instagramaccount. Deelnemers moeten hiervoor een foto delen op hun eigen account, die aan volgende voorwaarden voldoet:

  • de hashtag #TravelWithNordic werd gebruikt
  • deelnemers dienen de foto met hashtag te delen op een openbaar profiel
  • uit de foto moet blijken dat deze genomen werd op een van de bestemmingen die Nordic aanbiedt (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, IJsland, Faeröer, Lapland)
  • de deelnemer moet over de rechten beschikken van de foto waarmee hij/zij deelneemt. Dat wil dus zeggen dat de deelnemer de gedeelde foto zelf creëerde en dat hier geen beschermd materiaal van derden in verwerkt is.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, waarbij creatieve inbreng vereist is, verleent de deelnemer Nordic automatisch de toestemming om deze creatieve inbreng te gebruiken voor marketingdoeleinden: Nordic kan de foto’s publiceren op sociale media en op andere kanalen (nieuwsbrieven, magazines). Uiteraard wordt de deelnemer hierbij vermeld als oorspronkelijke auteur.

Kandidaten kunnen onbeperkt meedoen aan de wedstrijd, er is geen limiet op het aantal inzendingen. Echter wordt er maandelijks maximaal één winnaar gekozen uit alle deelnemers. De winnaar wordt bepaald door Nordic, in functie van de vooropgestelde beoordelingscriteria.

Artikel 5 – Bepaling winnaar

Er wordt maandelijks maximaal één winnaar gekozen uit alle deelnemers. De winnaar wordt bepaald door Nordic, in functie van de vooropgestelde beoordelingscriteria: (1) kwaliteitsvolle, creatieve foto’s, (2) zie vooropgestelde vereisten (art. 4).

Artikel 6 – Bekendmaking winnaar

De winnaar van de maandelijkse wedstrijd zal bekend gemaakt worden in de eerste week die volgt op de 1ste van de maand.

  • Er wordt een Instagrampost geplaatst op de Instagrampagina van TravelWithNordic, waarbij het winnende account wordt vermeld in het onderschrift. Enkel indien de winnaar hier toestemming voor gaf, gebruiken we de winnende foto voor marketingdoeleinden.
  • De winnaar wordt gecontacteerd via zijn/haar persoonlijk Instagramaccount.

Artikel 7 – Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.

Artikel 8 – Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het Nordic team, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar [email protected].

Artikel 9 – Privacy

Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles over in onze privacyclausule.

Artikel 10 – Contact

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden contact opnemen via: [email protected]

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang het laatste nieuws, bergen inspiratie en
ontdek als eerste onze aanbiedingen in jouw mailbox